วันนี้เราจะมาย้อนดูประวัติศาสตร์ของไทยที่น่าสนใจในอดีต เกี่ยวกับเรื่องราวการกำเนิดของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร หรือแม้แต่ในหนังสือเรียน และนี่คือ 20 เรื่องราวสิ่งแรก และคนแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีอะไรบ้างนั้นมาชมกันเลย

 

*1 บทประพันธ์ที่ทำการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทย

คือนิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย ขายให้กับหมอบรัดเลย์

 

*2 แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย

ชื่อหนังสือ จินดามณี แต่งโดย พระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

*3 หนังสือไทยเล่มแรก

หนังสือไตรภูมิพระร่วง เป็น วรรณคดีพุทธศาสนา โดยพระราชดำริในพระญาลิไท

 

*4 หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย

บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) หรือ หนังสือจดหมายเหตุ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย ในปี พ.ศ.2387

 

*5 นายกรัฐมนตรีคนแรกสุดของประเทศไทย

คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2475 สมัยรัชการที่ 7

 

*6 โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรก

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในปี ค.ศ.1871

 

*7 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2459

 

*8 เงินกระดาษใบแรกของไทย

เรียกว่า “หมาย” โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการใช้เงินกระดาษเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ได้เรียกว่า “ธนบัตร” ใช้คำว่า “หมาย” เรียกแทน

 

*9 เรือกลไฟลำแรกของประเทศไทย

ชื่อว่า เรือสยามอรสุมพล สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ในปี พ.ศ. 2398

 

*10 โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย

โรงพยาบาลศิริราช หรือที่ชาวบ้านสมัยนั้นนิยมเรียกว่า โรงพยาบาลวังหลัง

 

โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน

 

*11 โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของไทย

โรงเรียนอนุบาลที่โรงเลี้ยงเด็ก ซึ่งพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ พระอัครชายาใน รัชกาลที่ 5 เป็นผู้ให้กำเนิด

 

*12 ธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทย

แบงก์สยามกัมมาจล ปัจจุบัน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปีพ.ศ. 2449

 

 

*13 โรงภาพยนตร์โรงแรกในกรุงเทพฯ ที่ฉายจอซีนีมาสโคป

คือศาลาเฉลิมไทย หรือที่บางคนก็เรียกว่า โรงหนังเฉลิมไทย ในปีพ.ศ. 2492

 

*14 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ออกฉายให้ประชาชนชมครั้งแรกเรื่อง

นางสาวสุวรรณ ในปี พ.ศ. 2466 ภาพยนตร์เรื่องแรกในเมืองไทยแต่สร้างโดยชาวต่างชาติ

 

*15 โรงแรมแห่งแรกของไทย

โรงแรมโอเรียนเต็ล ตั้งขึ้น ประมาณปี พ.ศ. 2413

 

*16 โรงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย

โรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ นายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 3

 

*17 สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ในปี พ.ศ. 2498 ปัจจุบัน คือ ช่อง 9 อสมท

 

 

*18 ผู้ให้กำเนิดเพลงชาติไทย

ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในปี พ.ศ. 2475 คำร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตรมาตรา ซึ่งแต่งขึ้นภายหลังในปีเดียวกัน

 

 

*19 นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย

นางสาวกันยา เทียนสว่าง นางสาวสยามคนแรกของไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2477

 

*20 ผู้ประดิษฐ์รถสามล้อขึ้นใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรก

นายเลื่อน พงษ์โสภณ หรือ นาวาอากาศเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ. 2476

 

 

 

เครดิตข้อมูล teen.mthai.com